New ways to scale
Hoopoeh levert services & technologie om diensten grootschalig toegankelijk te maken
Learn how we are changing strategy from organic growth to investor driven growth

Certificering toegankelijker

Ondersteund door investeerders adresseren we de wereldwijde behoefte voor efficiëntere toegang tot certificering

Geen enkele technologie komt of blijft op de markt zonder de vereiste certificering. Elke bedrijf kan er van getuigen dat het proces om een product te laten certificeren en gecertificeerd te houden, enorm complex, arbeidsintensief en kostbaar is.

In samenwerking met investeerders zetten we onze unieke platform-technologie in om dit probleem te adresseren. Dit moet resulteren in een drastische reductie van de hoeveelheid tijd, frustratie en geld die met certificering gemoeid gaat.

Wij zijn geïnteresseerd in de uitbouw van ons partner netwerk van certificatie instellingen en domein experts.

Contact
HOOPOEH