New ways to scale
Hoopoeh levert services & technologie om diensten grootschalig toegankelijk te maken
Learn how we are changing strategy from organic growth to investor driven growth

Residentieel vastgoed als platform

Residentieel vastgoed als platform 

Ook de vastgoedmarkt wordt inmiddels wereldwijd geraakt door platformtechnologie. Pensioenfondsen gaan in hun definitie van duurzaamheid de huurder steeds meer centraal stellen, in plaats van enkel stenen en processen. Op het niveau van de huurder zien we dat mensen steeds meer community en service georiënteerd worden en hun huurwoning of appartement willen kunnen personaliseren met dezelfde flexibiliteit als een eigenaar.

Als we naar de vastgoedmarkt kijken zouden deze drie trends in de regel leiden naar het uitschakelen van de zogenaamde ‘middle men’ in de keten en evolueren naar een meer horizontaal en service georiënteerde structuur. In de meeste Europese landen is het traditioneel georganiseerde vastgoed ecosysteem daar nu echter nog vrij ver van verwijderd. Europese Fonds Managers beheren hun portfolio nog steeds met gedateerde manuele processen. Beheerders zijn door de toegenomen kostendruk en marktconcentratie in de meeste landen steeds meer gedimensioneerd om enkel klachten en administratieve taken te verwerken. Eenvoudigweg platform technologie op een bepaalde plek in het huidige systeem schuiven zal niet direct tot een meer horizontale huurder-georienteerde markt leiden. Althans niet binnen het Institutionele deel van de markt.

Onze aanpak is om het bestaande ecosysteem in takt te houden en aanvullend een nieuw meer service georiënteerd ecosysteem in te richten. Dit kan door een platform in te zetten en hieraan professionele gespecialiseerde service-partners te verbinden.

Fonds Managers bewaren hierdoor hun faciliterende rol, maar krijgen eenvoudigweg meer inzicht en tools om de kwaliteit van hun gebouwen en de tevredenheid van hun huurders te managen. Interessant voordeel van deze aanpak is dat er tegen ongekende lage inspanning en kosten, geëxperimenteerd kan worden met het aanbieden van oplossingen die direct of indirect het rendement verbeteren.

Contact

 

HOOPOEH