hoopoeh
Transformatie
Verandert de manier waarop waarde wordt gegenereerd
Lees meer hoe we onze strategie wijzigen van organische groei naar investeerders-gedreven groei

Transformatie

De paradox in deze tijd van ongekende marktdynamiek: datgene wat organisaties tot nu toe succesvol heeft gemaakt, is exact wat zich steeds sneller ontwikkelt tot de grootste barrière voor verdere groei. Transformatie heeft als doel deze kwetsbaarheid om te zetten in een nieuw mechanisme om waarde te creëren.

Met onze transformatie services helpen we organisaties om hun markten op een andere manier voor zich te zien, en vanuit deze nieuwe visie een vertaalslag te maken naar een schaalbaar businessmodel.

 

“Hoe meer je vasthoudt aan je bestaande product of markt, hoe groter de kans dat je wordt weggeconcurreerd”

“De resultaten die Hoopoeh levert gaan ver voorbij aan wat je typisch gewend bent bij Consultancy. Ze komen snel tot unieke en kritische inzichten, denken daadwerkelijk out of the box en stellen concrete stappen voor met een directe impact op de business.”

Stefaan Note, Commercial Director Outdoor Lighting Philips

Wat maakt onze Transformatie Services effecief?

Business case gedreven
Maakt Self-Service omgeving mogelijk
Vertaling nieuwste technologie naar proces
100% focus op schaalbaarheid
Biedt data tooling voor Zelf-Lerende processen
Gericht op snelle implementatie
Klant
Amvest
Doelstelling
Verhoging service ervaring huurders
Segment:
Residentieel vastgoed
Scope:
Nederland
Community Service App voor Amvest

Amvest, een van de meest vooraanstaande vastgoedbeleggers in Nederland, wilde experimenteren met nieuwe en betere manieren om hun huurders te servicen.

De Spakler is het eerste institutionele appartementencomplex in Nederland dat volledig klimaatneutraal is opgeleverd. Het is gevestigd in het Amstelkwartier en bestaat uit 160 appartementen.

Amvest heeft er voor gekozen om de appartementen op een digitale manier en vanuit een community gedachte te verhuren. De digitale community gebaseerde ervaring wilde Amvest door laten lopen in onze Community Service App. Hiermee werden de huurders van Amvest onder andere de volgende benefits geboden:

  • – Digitale onboarding in De Spakler waarbij alle relevante documenten, onder andere huurcontract, handleidingen, plattegronden en schoonmaakschema’s, direct voor de huurder in zijn app klaarstonden
  • – Community tooling om contacten tussen huurders op groepsniveau of persoonlijk niveau te faciliteren
  • – Eenvoudige en centrale communicatie tooling tussen huurders en de beheerder
  • – Survey & Polling mechanisme die de huurder een betere uitgangspositie biedt richting de beheerder en andere service partners en Amvest een efficiënte tooling biedt voor inzicht in klanttevredenheid
Klant
E.ON
Doelstelling
Van transactiemodel naar Service organisatie
Segment:
B2B
Scope:
Benelux
B2B Marktplaats Energy Efficiency voor E.ON

E.ON, Europa’s grootste energie leverancier, geconfronteerd met de grote energie transitie, moest migeren van een transactie-gedreven model naar een Service-gedreven organisatie. Op het moment dat wij instapten, was er naast een klein team van energie efficiency consultants, geen organisatie structuur om dit te faciliteren. Onze uitdaging was om, naast het opzetten van een competence center, een ecosysteem van partners te bouwen en een platform te ontwikkelen die de partner oplossingen online toegankelijk maakte voor de zakelijke klanten van E.ON.

E.ON was hiermee de eerste in Europa die vanuit een online platform verduurzaming op schaalbare manier ging faciliteren. De implicaties voor hun klanten waren enorm. In plaats van door betaald manueel proces van benchmarking, energie audits en proposal-trajecten, boodt de E.ON Store dit traject online gratis aan – in enkele minuten.

E.ON evalueert momenteel de mogelijkheden om deze platform technologie in te zetten om ook andere diensten schaalbaar uit te kunnen rollen.

Contact
Klant
Phillips
Doelstelling
Business model van producten naar diensten
Segment:
Intelligent & Road Street
Scope:
Global
“New ways to scale” voor Philips Lighting

Het idee op zich om “licht” te gaan verkopen in plaats van “lampen” is één ding. Feitelijk een business model veranderen dat zich al 100 jaar bewezen is een iets andere uitdaging.

Als onderdeel van een gefocust global team, hebben we Philips Lighting geholpen om een framework te ontwikkelen met als doel om sales binnen de markt van Intelligente Verlichting te versnellen.

Wij hebben op basis van wereldwijd onderzoek naar lokale ecosystemen binnen het Midden-Oosten tot aan de US, een framework ontwikkeld om de groei van de Philips oplossingen op basis van een pay-per-use model te versnellen. Kernuitdagingen waren: hoe ontwikkel je vanuit een wereldwijd perspectief nieuwe service-proposities die ook land-specifiek zijn? Hoe ontwikkel je een wereldwijde sales strategie bij deze gefragmenteerde markten? Hoe zorgen we dat pilots converteren naar business?

Op basis van ons framework kon Philips Lighting haar transformatie naar een service gebaseerde organisatie versnellen.

 

Contact
Klant
Danone Medical
Doelstelling
Business model van producten naar diensten
Segment:
Medische voeding
Scope:
Benelux
Nieuw model aanpak voor Danone Medical

Met Nutricia Medische Voeding, is Danone Medical marktleider in diverse landen. Ondanks het feit dat de dubbele vergrijzing in de maatschappij resulteert in een stabiele omzetgroei, staan marges industrie-breed onder druk vanwege het gevoerde inkoopbeleid van zorgverzekeraars.

Nutricia was al meer dan 120 jaar een research-gedreven, product-georientede organisatie, maar moest een transformatie inzetten naar een meer service-gedreven, klant-georienteerd model.

Wij hebben Nutricia in deze transformatie begeleid door haar vanuit verschillende lenzen naar het perspectief van de patient te laten kijken – interne organisatie, partners, ziekenhuizen, concurrenten, verzekeraars en vergelijkbare spelers in aangrenzende markten. We hebben de geobserveerde disconnects gebruikt om een nieuw klant-gecentreerd service model te ontwikkelen, welke stapsgewijs kon worden ingevoerd.

Op basis van onze service-model, kon Danone de beoogde transformatie op gebalanceerde maar gefocuste wijze uitvoeren.

 

Contact
Klant
Bouwinvest
Doelstelling
Van partner management naar platform
Segment:
Residentieel vastgoed
Scope:
Nederland
Transformatie naar Platform gedreven model voor Bouwinvest

Platform technologie raakt wereldwijd ook de van oudsher conservatieve vastgoedmarkt. Bouwinvest wilde de scenario’s om vanuit een schaalbaar model toegevoegde waarde diensten aan hun huurders te leveren, verder onderzoeken. Op dit moment wordt service naar huurders hoofdzakelijk uitgedrukt in het managen van klachten en administratie. Deze rol wordt uitgevoerd door geografisch verantwoordelijke Beheerders.

Gebaseerd op diepte interviews met huurders en service partners, hebben we een business model ontwikkeld op basis waarvan Bouwinvest kan transformeren van een investeerder in woningen, naar een residentieel platform voor het faciliteren van “wonen”.

Contact
Klant
DELTA
Doelstelling
Build Smart Home Platform
Segment:
Retail
Scope:
Netherlands
B2C Online Advies Platform for DELTA

DELTA, de leverancier van water, internet en energie in Zeeland, zocht naar een schaalbaar business model om haar rol als intermediair voor verduurzaming binnen de woningmarkt op lange termijn vorm te kunnen geven. Binnen de Europese Energiemarkt zijn er diverse leveranciers van consultancy of platform technologie rondom verduurzaming, maar geen enkele met aantoonbare user cases op corporate niveau. DELTA koos daarom voor HOOPOEH.

Stap 1 was de ontwikkeling van een business model die de transformatie faciliteert van het traditionele model met enkele dedicated leveranciers, naar een decentraal model gebaseerd op een ecosysteem van partners. Op basis van dit model heeft DELTA een meer Agile aanpak om snel gepersonaliseerde diensten naar de markt te brengen. Een tweede belangrijke eigenschap van dit model is dat het DELTA in staat stelt om haar diensten op kosten-efficiente manier te schalen van een regionaal niveau naar een landelijk niveau.

Stap 2 was de ontwikkeling van een online advies platform, waarop woningeigenaren volledig geautomatiseerd een persoonlijk adviesplan voor hun woning kunnen krijgen, en direct online een voorstel kunnen samenstellen en accorderen. Waar traditionele online omgevingen met generieke schattingen werken en leads doorsturen naar derden, krijgen bezoekers hier zeer accuraat en gepersonaliseerd advies en kunnen ze direct online bestellen zonder dat er ter plekke nog adviseurs langs moeten komen. De online omgeving is namelijk op platform principes gebouwd daarom vanuit een Partner Portal direct gelinked aan het ecosysteem.

DELTA is hiermee de eerste onderneming op de Nederlandse markt die verduurzaming toegankelijk heeft gemaakt vanuit een volledig geïntegreerd advies platform.

Contact
Klant
EnBW
Doelstelling
Automate lighting sales
Segment:
Small and Medium Enterprises
Scope:
Germany
Lighting Platform EnBW

EnBW, een Duitse energieleverancier met een EBIT van ruim 2.7 miljard in 2016, zocht naar een schaalbaar model om sneller toegevoegde waarde diensten naar het midden-klein bedrijf te kunnen brengen. Kernonderdeel van haar strategie tot aan 2020 is namelijk om een substantieel deel van de inkomsten vanuit innovatieve producten te laten komen. Zij kon op de Duitse markt geen partner vinden met aantoonbare ervaring en online infrastructuur hiervoor. Daarom heeft ze HOOPOEH benaderd.

De Duitse markt is relatief conservatief als het gaat om acceptatie van innovatieve producten. Aanpak was daarom een stapsgewijs model met een toegankelijk product als vertrekpunt, welke in samenwerking met een regionaal ecosysteem kon worden aangeboden. We zijn gestart om onze bestaande platform infrastructuur in te zetten op basis waarvan LED Verlichtingsoplossingen aan het MKB kan worden aangeboden. Hierdoor kan EnBW tegen lage kosten en lage complexiteit snel online ervaring opdoen, segmenteren en learnings vertalen om haar kernstrategie voor innovatieve producten voor het MKB versneld door te voeren.

Contact
Klant
FYEO Medical
Doelstelling
Employee Learning Platform
Segment:
Refractie Chirurgie
Scope:
Benelux
Employee Learning Platform FYEO Medical

FYEO Medical is een van de meest innovatieve klinieken voor refractie chirurgie in Europa, met een gemiddelde jaarlijkse groei van ruim 100% in de afgelopen 3 jaar. Om deze groei te faciliteren, hebben wij FYEO begeleid in de noodzakelijke transformatie. Om te zorgen dat het lerend vermogen en daaraan gerelateerde kwaliteit van de organisatie in balans blijft met de snelle groei, hebben we onze platform infrastructuur ingezet om de kennis vanuit het ecosysteem van partners van FYEO doorlopend te kunnen vertalen naar kennis en vaardigheden bij de medewerkers. Als onderdeel van de visie om meer vanuit gedecentraliseerde autonome teams te gaan werken, faciliteert en monitort het platform gepersonaliseerde assessments rondom een breed pallet van onderwerpen.

Hierdoor hebben partners de garantie dat uit hun product of dienst maximaal rendement wordt gehaald, en heeft FYEO Medical een intelligent en schaalbaar model om kwaliteit te kunnen blijven borgen.

Contact
HOOPOEH