New ways to scale
Hoopoeh levert services & technologie om diensten grootschalig toegankelijk te maken
Learn how we are changing strategy from organic growth to investor driven growth

De Virtuele Jurist

One van onze meest recente projecten om de rechtspositie van de individuele burger beter te borgen…

 

Jaarlijks worden enorme aantallen civiele rechtszaken niet (goed) opgelost met als gevolg een kostenpost van miljoenen voor burger en staat. Een belangrijke oorzaak is de complexiteit van onze wet- en regelgeving en het feit dat zij via de traditionele weg (boeken) lastig te doorzoeken is. Het is daarom niet verrassend dat uit een onderzoek onder 10.000 burgers in Engeland bleek, dat bijna twee derde van de mensen niet weten wat hun rechten zijn bij een specifiek probleem en bijna 70% geen kennis heeft van hoe een eenvoudige juridische procedure eruit ziet. ‘De Virtuele Jurist’, een online juridische advies omgeving, wil regelgeving transparanter en toegankelijker maken.

De Virtuele Jurist is een intelligente applicatie die burgers die met een bepaald juridisch probleem worden geconfronteerd helpt om hier effectiever mee om te gaan.  De burger wordt via het systeem door de relevante juridische overwegingen geleid en helpt hen op basis daarvan snel de juiste conclusies te trekken. Hierdoor neemt naar verwachting zowel het juridisch inzicht als de kwaliteit van de rechtspraak toe in Nederland.

In samenwerking met een ecosysteem van partners, zijn we op dit moment een MVP versie van ons platform aan het ontwikkelen.

Voor meer achtergrond informatie zie ook www.stichtingopendata.nl

Contact
HOOPOEH